Wie ben ik?
Tarotkaart lezen
Wat is magnetiseren
Magnetiseren Mens
Magnetiseren Dier
Bach Bloesem
Bach Bloesem dieren
Tarieven
Contactformulier
Disclaimer

 

 

    

 

 

 

Wat is magnetiseren?

Veel mensen weten niet wat magnetiseren is. Een veel gestelde vraag is dan ook of ik magneten gebruik. Helaas moet ik u dan teleurstellen. Ik gebruik slechts mijn handen om de kosmische energie door te geven. Ik ben een doorgeefluik van helende energie die u mag ontvangen. Met de energie haal ik de blokkades weg en laat de positieve energie weer in uw lijf stromen. Blokkades zijn problemen uit het dagelijks leven van de mens die ze niet kunnen of willen accepteren en deze dus maar wegstoppen zodat men er nooit meer aan herinnert hoeft te worden. Dit is een oplossing maar helaas leidt deze oplossing er bijna altijd toe dat de mens zich ziek gaat voelen omdat het probleem niet wordt opgelost maar opgekropt. Men bouwt op deze manier een muur om zich heen met dingen die men aan niemand meer wil laten zien of horen. Echter voor jezelf blijf je de dingen aan twee kanten van de muur zien en dat noemt men een blokkade. Als een blokkade langer aanhoudt dan zet deze zich op een gegeven moment vast in het energieveld van de aura, met als gevolg dat men ziek wordt.

Wat merk je tijdens de behandeling?

Je kunt meerdere en verschillende effecten bemerken tijdens het magnetiseren zoals bijvoorbeeld:

 - Prikkelingen of tintelingen

 - Locale koude of warmte op je huid

 - Licht gevoel in je hoofd

 - Statisch elektrisch gevoel op je huid

 - Emotionele gewaarwordingen zoals huilen, lachen, boeren etc.

Soms merk je ook helemaal niets wat echter niet wil zeggen dat de behandeling geen effect heeft. U voelt zich snel weer fitter. Het aantal en de frequentie van de behandelingen varieert per persoon. Klachten die men al langere tijd heeft, verdwijnen meestal niet na één behandeling. De behandeling en het effect daarvan zijn per persoon verschillend. Voor de één is het effect van de behandeling direct voelbaar, voor anderen kan dit even duren.

Mensen denken vaak dat ze zich geheel moeten ontkleden, maar het enige wat u bij mij uitdoet zijn uw schoenen.

Waar is het voor te gebruiken?

 • Nek-en rugklachten

 • Chronische klachten

 • Hoofdpijn(migraine)

 • Overgangsklachten (opvliegers)

 • Stress, burn-out

 • Vermoeidheid

 • Slapeloosheid

 • Examenvrees

 • Tennisarm

Veel voorkomende klachten waar ik in mijn praktijk mee te maken krijg zijn;schouder-, nek- en rugpijn, buikklachten, pijn bij menstruatie, slapeloosheid, burn-out, vermoeidheid, onzekerheid, het idee hebben dat alles te veel energie kost, onverwerkt verdriet en boosheid.

Klachten kunnen voortkomen uit spanningen. Spanningen kunnen veroorzaakt worden in de huidige situatie of voorvallen uit het verleden.
Een behandeling werkt ook preventief; in de hectische tijd waarin we leven kampen veel mensen met een tekort aan energie, gevoelens van onrust of hebben ze geregeld last van “een dipje”. Een behandeling kan de benodigde energie geven om zich weer beter te voelen en positiever in het leven te staan.

Resultaten die zullen volgen:

 • U krijgt meer energie en voelt zich fitter

 • U gaat beter slapen

 • Uw pijnklachten zullen verminderen c.q verdwijnen

Maar ook kunt u in het begin last hebben dat uw kwalen verergeren. Dit komt door de werking van de energie. Dit is wel heel vervelend, maar is een goed teken, want er is dan wel iets in werking gezet.

 

 

 

Mens en Dier in Balans Tel:06-26278200